PEMBENTANGAN RETAIL OPERATION (P.2)

Pembentangan Retail Operation

Semasa dalam sesi kursus yang telah berjalan pada minggu ke -4 , para pelatih Operasi Peruncitan (Retail Operation) telah tayangkan sebuah video berasaskan isu semasa industri peruncitan. Kemudian, berdasarkan video tersebut para pelatih dikehendaki membuat pembentangan analisis mengenai Giant Hypermarket (Salah satu Syarikat Peruncitan Terkemuka di Malaysia).

Case Study : Analisis mengenai Giant Hypermarket